Ο Ιάρδανος στη ροή του χρόνου Print
Written by Administrator   
Thursday, 01 March 2012 18:07

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Πλατανιά είχε ως στόχο την ολοκληρωμένη διαχείρηση του ποτάμιου οικοσυστήματος με τους εξής θεματικούς άξονες :
Ο Ιάρδανος ως υδάτινο οικοσύστημα. (Τοποθέτηση, λεκάνη απορροής, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Μορφολογία, βιολογική και οικονομική αξία, κλίμα, αβιοτικοί και βιοτικοί παράγοντες : Ζώα - φυτά - ψάρια - πουλιά - ρύπανση - προβλήματα.)
2. Οι χρήσεις του νερού και της παραποτάμιας γης. Οι ανθρώπινες επεμβάσεις.
3. Προβληματισμοί ενημέρωση της ευρύτερης περιοχής.

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Λιτσάκη Μαριέττα.

Last Updated on Thursday, 01 March 2012 18:33